Månadens medlem oktober

Postad den 7 okt, 2015 i Medlemmar berättar

Lite mer om mig

Jag heter Peter Wattman och är en allmänt mycket kulturintresserad person, av framför allt film, teater, klassisk musik, och konst. Har varit engagerad i styrelsearbete i arkivarieföreningar sedan studietiden. Genom min styrelseplats i FAI är jag också ombud för föreningen i styrelsen för Svensk Arkivtidskrift (tidningen Arkiv). Min fritid ägnas bland annat åt att som tenor sjunga i kören Vox Media (där jag även sitter i styrelsen). Jag tycker om att resa till framför allt kulturellt intressanta platser.

Min utbildning

Jag har en filosofie magisterexamen i historia och arkivvetenskap vid Stockholms universitet. I övrigt kan nämnas studier i filmvetenskap, tyska och kulturvetenskap.

Var arbetar du idag?

Jag är arkivarie på Revisorsnämnden, där jag för närvarande arbetar med ett projekt att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem, samt har arbetat med att ta fram en processbaserad arkivredovisning.    

Vad har du gjort tidigare?

Tidigare har jag bland annat arbetat i projekt med historiska arkiv på TAM-arkiv och Stockholms stadsarkiv. Känner mig därför berikad som arkivarie att få ha arbetat både med det gamla och det nya – som en riktig allround-arkivarie eller till sinnebilden av Janus-emblemet.

Hur kom du i kontakt med FAI?

Jag har varit styrelseledamot  i Arkivrådet AAS (sedan 2011) och deltog i sammanslagningsprojektet mellan AAS och Arkivsamfundet. I både AAS och FAI har jag deltagit i organisationen för konferenserna. 2013 hade jag dessutom äran att som representant för AAS delta i organisationen för AVEC i Västerås.

 

 

Kommentarer inaktiverade.