Månadens medlem september

Postad den 17 sep, 2014 i Medlemmar berättar

Lite mer om mig:39b1e16
Jag heter Lisa, och bor sedan sju år tillbaka i Norrköping. Här håller jag och min sambo just på att iordningställa det sista i renoveringen av vår lägenhet. Fritidsintressen är att vistas i naturen eller kulturen, bl a tycker jag om att vandra i svenska fjällen.

Min utbildning:
Jag är kulturvetare i grunden, och studerade sedan till arkivarie på ABM-institutionen i Uppsala samt på Mittuniversitetet i Härnösand.

Var arbetar du idag:
Idag arbetar jag som IT-arkivarie på SMHI

Hur hamnade du där:
Efter slutförd utbildning i Uppsala sökte jag, och fick, en utlyst tjänst på SMHI. Här trivs jag, efter sju år, fortfarande väldigt bra.

Vad innebär ditt arbete:
Min huvuduppgift är att driva arbetet för att införa e-arkiv på myndigheten. Jag arbetar med alla typer av frågor som rör elektroniska handlingar. Med tiden har mitt arbetsområde successivt utökats, numera är jag även systemförvaltare för vårt dokumenthanteringssystem, och team coach för vår förvaltningsobjektet arkiv och dokumenthantering. Inom teamet har vi ett mycket gott samarbete, med många olika kompetenser, bl a utvecklare. Detta har inneburit ett bättre samarbete med lättare och snabbare arbetsflöde, inom teamet och mot hela organisationen.

Hur ser en arbetsdag ut för dig:
En typisk arbetsdag kan innebära att medverka vid informationsklassning av system,  innan införande av ett nytt tekniskt verktyg. Jag förbereder och sammanställer underlag för att kunna stöjda verksamheten om hur de bör agera kring viss information, ex om man vill publicera SMHI-kod utanför myndigheten. Teamet håller stand up-möte för att se till att nuvarande sprint går som planerat. Jag sammanställer beslutsunderlag och resultat för att kunna presentera för beslutande funktioner, styrgrupp och andra intressenter.

Hur kom du i kontakt med FAI:
Jag var tidigare styrelseledamot i AAS Arkivrådet. Arbetet i gamla och nya föreningen ger mig mycket både privat och i min yrkesroll. Jag har skapat nya kontakter, fått nya erfarenheter och lär mig massor om vårt yrkesområde.

 

 

Kommentarer inaktiverade.