Konferenser

Våra konferenser brukar vara välbesökta och uppskattade. Genom åren har flera tusen deltagare besökt våra konferenser. Konferensen är vanligen två heldagar med middag på kvällen. Konferensen är vårt stora arrangemang som i regel ligger i oktober. Den har en bredd i ämnen och olika typer av inslag. Den kan liknas vid ett ”smörgåsbord” som kan attrahera flera målgrupper. Genom vår stora medlemskrets och omvärldsbevakning fångar vi in brännande aktuella ämnen som väcker debatt och engagerar. 

Kommande konferens: