Juli

NYHETSBREV 2014-07-11

 

Föreningens nya webbplats

FAI:s nya webbplats hade premiär i juni. Du vet väl att du kan sprida information om föreningen genom att dela intressanta artiklar eller aktiviter till dina vänner på Facebook, LinkedIn eller Twitter.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Har du ett Facebookkonto? Följ oss då på Facebook! Här tipsar vi om nyheter och aktiviteter i branschen. Är du vårt senaste fan?

Hitta oss på Facebook

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Föreningen har för närvarande ca 900 medlemmar. Som enskild medlem får du ett eget ex av de båda tidskrifterna. Du känner väl till dina medlemsförmåner…

  • Nyhetsbrev
  • Du får inbjudningar till arrangemang och kan delta till medlemspris
  • Du deltar i Forum iFörvaltnings nätverksträffar till 30 % rabatt
  • Du får tidskriften Arkiv 4 gånger om året
  • Du får tidskriften Arkiv, samhälle och forskning 1-2 gånger om året
  • Du kan söka stipendium
  • Du kan söka till mentorbanken
  • Du får möjlighet att utveckla ditt professionella nätverk och öka din kompetens

Vi har tre olika medlemstyper enskild medlem, organisationsmedlem (institutionsmedlem) och studentmedlem.  

Läs mer

Heldagskurs om LVI 17 september

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig.  Ledningssystem för verksamhetsinformation LVI handlar om att åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens verksamhetsinformation, alltså sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad som skett i verksamheten.

Läs mer

Boka tidigt rabatt – Informationsförvaltning 2014

FAI bjuder in till höstkonferens 22-23 oktober, två dagar späckade med föredrag som sätter informationen och professionen i centrum. En mötesplats för alla som arbetare med eller är intresserade av informationsförvaltning. Som tidigare år erbjuds studiebesök, middag och underhållning samt två spår. Boka tidigt rabatt före 1 september.

Läs mer

Vem tror du att du är? 

Är du arkivarie, registrator, dokumentcontroller, informationsförvaltare, eller kanske records manager? Eller något helt annat? Vilka begrepp är det egentligen som bäst beskriver professionen idag? Var med och diskutera här på vår Facebooksida!

Läs mer

Tipsa FAI om nyheter i branschen

Nästa nyhetsbrev beräknas komma i slutet av augusti. Kom gärna med tips om nyheter i braschen. Maila info@fai.nu.