Daniel Bergström

Daniel Bergström från Trafikverket kommer att berätta om genomförda anslutningsprojekt på flera olika nivåer och kommer att vara bordsvärd för diskussioner om anslutningsprojekt. Kom på vår temadag 8 mars om strategier för e-arkivering. Läs mer>>