Konferens 16-17 oktober 2018

2018. 09.00-09.10

Moderator inleder konferensen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är andra året som Maria

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är andra året som Maria är vår moderator vid höstkonferensen.

 

Läs hela
2018. 09.10-09.50

Vad ska Myndigheten för digital förvaltning göra?

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Anna Eriksson är sedan 1 september generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har arbetat drygt 10 år med

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Anna Eriksson är sedan 1 september generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har arbetat drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor och speciellt inom samhällsbyggnadsprocessen som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Innan Lantmäteriet arbetade Anna med telekom och IT hos bl a Tele2 och ICA.

Anna Eriksson, generaldirektör, DIGG Myndigheten för digital förvaltning

www.digg.se

 

 

Läs hela
2018. 10.00-10.40

Lagstiftning som underlättar digitalisering

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Cecilia Magnusson Sjöberg. Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon är även ansvarig för digitaliseringsutredningen med syftet att skapa

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Cecilia Magnusson Sjöberg. Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon är även ansvarig för digitaliseringsutredningen med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.

Läs hela
2018. 11.20-12.00

Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning,

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning, och kontroll av format i ursprungligt skick, samt vid tillsyn, rådgivning och överföring till bevarande.

Spåret presenterar vad som har gjorts hittills i projektet och vad som är planerat de närmaste åren. I fokus är arbetet med översynen av RA-FS 2009:2, samt framtagandet av kriterier för att utvärdera format nödvändiga för arkivbeständiga handlingar.      

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
2018. 13.10-13.50

Dataskyddsförordningens betydelse för arbetet med verksamhetsinformationen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

 • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
 • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
 • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

 • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
 • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
 • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en ”snackis” på myndigheten?

Annica Rénud, arkivarie med samordningsansvar, Transportstyrelsen

 

Läs hela
2018. 13.10-13.50

Vad gör ett format arkivbeständigt?

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

 • Vad

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

 • Vad är arkivbeständighet?

 • Vad är materiel och metoder (format)?

 •  Vad är ursprungligt skick?

 • Vad är funktionellt skick?

 • Vad som händer när en allmän handling inte är arkivbeständig?

  och utifrån det ska val av format utforskas – rätt format för rätt information.

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
2018. 14.00-14.40

Dataskyddsförordningen och ostrukturerat material

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Åsa Kidman,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Åsa Kidman,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Läs hela
2018. 14.00-14.40

Det viktigaste kring PDF/A

Formatspåret i Wenströmsalen

Elin Jonsson, bevarandestrateg och Mattias Johansson, systemadministratör, båda från kommunalförbundet Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med

Formatspåret i Wenströmsalen

Elin Jonsson, bevarandestrateg och Mattias Johansson, systemadministratör, båda från kommunalförbundet Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt och tekniskt.

 

Läs hela
2018. 15.30-16.10

Hur bevarar man ljud och rörlig bild?

Formatspåret i Wenströmsalen

Medarbetare från Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) berättar om hur de tänker om och arbetar praktiskt med ljud och

Formatspåret i Wenströmsalen

Medarbetare från Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) berättar om hur de tänker om och arbetar praktiskt med ljud och rörlig bild för bevarande och tillgängliggörande. Format och valideringsverktyg kommer att definieras och förklaras med utgångspunkt i de riktlinjer som har tagits fram för digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar inom verksprojektet DIANA (Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet) samt EU-projektet Preforma.

Håkan Malmberg och Joakim Andersson, arkivarier samt Douglas Gustafsson, mediatekniker. Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE), Riksarkivet. 

Läs hela
2018. 08.40-09.20

Arkivutredningen en lägesrapport

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Läs hela
2018. 09.20-09.50

Arkivutredningen och riksarkivets framtida roll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
2018. 09.20-09.50

Spatiala format, CAD/BIM samt GIS

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i de flesta verksamheter  – den spatiala information – som skapar förutsättningar för oss att dokumentera och arbeta med viktiga funktioner i all  typer av samhällsbyggnadstjänster, antingen det handlar om byggande och förvaltande av vägar eller blåljus verksamheter som nyttjar vägarna. I vårt pass får ni en inblick i  det som är på gång, vilka utmaningar som finns med fokus på format, tillgängliggörande och ett till synes ”levande data”.
 
 
Läs hela
2018. 10.30-11.10

Arbetsmarknad och yrkesroll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK

 
Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK
  Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar vid Mittuniversitetet i arkiv och informationsvetenskap sedan 2004.

Katharina Prager, arkivkonsult och utbildare, har mångårig erfarenhet av  kompetensbehovet från åren som arbetsgivare och som konsult i offentlig verksamhet. Har även skrivit böcker om arkiv/dokumenthantering.

  Helena Sääf är konsultchef och konsult på ArkivIT. Hon har en bred bakgrund som projektledare, arkivarie, registrator, nämndsekreterare och administratör i både kommunal och statlig verksamhet.
 

Tomas Gustavsson

Thomas Gustavsson, affärsområdeschef på Knowit, brinner för att effektivisera arbetsprocesser och hantering av information. Med över 20 år i konsultbranschen och med en bred erfarenhet inom områden som spänner från system och teknik till affärsutveckling ser Thomas fram emot att diskutera kunders och arbetsgivares behov av kompetens, både för privat och offentlig sektor.

   
Läs hela
2018. 10.30-11.10

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

 
 

 

 

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

   

 

 

Läs hela
2018. 11.20-12.00

Om e-underskrifter på dokument och bevarande

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur de flesta andra länder ser på frågan och de utmaningar det skapar

Roger Fagerud, förvaltningsledare, E-legitimationsnämnden (Myndigheten för Digital Förvaltning)

Läs hela
2018. 13.00-13.40

R7e-arkiv -erfarenheter kring samverkan mellan 11 landsting

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering.

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering. Det omfattar till största delen journalinformation men innehåller även data från ekonomi- personal och ärendehanteringssystem. Systemet började utvecklas 2008 och driftsattes 2011 och har sedan dess byggts ut för inleverans från de olika medlemslandstingen.

Leif Sandberg, förvaltningsledare, R7 eArkiv – ett samarbete mellan 11 landsting

 

Läs hela
2018. 13.00-13.40

E-underskrifter på fastighetsavtal

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har gjorts. Fastighetsöverlåtelser behöver enligt gällande regler skrivas ned på papper och undertecknas fysiskt av parterna. Lantmäteriet ska på uppdrag av Näringsdepartementet utreda möjligheten att digitalisera överlåtelseavtalen. Utredningen ska redovisas 31/5-18 och ett syfte med utredningen är att underlätta för en statlig utredning av vad som kan kallas en digitalisering av jordabalken och närliggande regler. 

Läs hela