Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Björn Jordell, riksarkivarie medverkar på FAI:s konferens och sätter in e-arkivtjänsten i ett nordiskt perspektiv. E-arkiv är en integrerade del av informationsförvaltningen.

PSI-lagen träder i kraft 1 juli 2015 och Björn ger sin vision kring tillgängliggörande av information över tid.

Björn-Jordell-24cdd0dfdcfcd7e04a9fdbdda379a6f9-156x160