Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner.
Tema: Använda information

Ljuset i mörkret

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Föreläsaren Ann Bjellert förlorade i vuxen ålder sin syn och Ann kommer berätta kort om vägen från seende till blind, om vikten av bra rehabilitering, envishet samt attityder och bemötande. Ann berättar också om jämlikhetsarbetet i Botkyrka kommun och om vikten av digital tillgänglighet.

Om föreläsaren

Ann Bjellert arbetar på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun som utvecklingsledare för social hållbarhet med fokus på tillgänglighet och funktionsrätt. Hon är i grunden utbildad förskolepedagog men har även arbetat inom möbelbranschen, som lärare i punktskrift och som guide på utställningen ”Dialog i mörker”.