Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 2. 10.00-10.40
Tema: På väg mot en samlad informationsredovisning

Samlad informationsredovisning – verksamhetsarkitektur, informationssäkerhet och arkiv i en härlig blandning

Vi hanterar samma verksamhet, använder samma modell och har åsikter om samma informationsmängder. Men vi har olika syften, uppdrag, metoder och traditioner. Hur kan vi gemensamt leverera nytta till verksamheten?

Daniel Höffker, arkivarie, Sveriges riksbank