Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner. Inget klockslag
Tema: Den samhällsviktiga informationen, Digitalisering - Bevarande

Överföring till tredje land efter Schrems II-domen 

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till USA, endast med stöd av Privacy Shield, antingen behöver sluta med detta eller luta sig mot en annan grund för att överföringen ska vara GDPR-kompatibel. 

Soheil Roshanbin, rättsutvecklare, Kronofogdemyndigheten