Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner.
Tema: Den samhällsviktiga informationen

Hur man kommunicerar arkiv

Samtal mellan representanter i FALK:s styrelse

Nils Mossberg, Energimyndigheten,  Ria Larsson, Kommunalförbundet Sydarkivera och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv