Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 14.40-15.20
Tema: Offentlighet och sekretess

Hur GDPR påverkar arkivinstitutioner

Det är nu nästa två och ett halvt år sedan GDPR började gälla. Har GDPR påverkat arbetet på Stockholms stadsarkiv? Hur är det att vara dataskyddsombud på en arkivinstitution? Vad har ändrats på Stadsarkivet sedan GDPR ur dataskyddsombudets perspektiv?

Louise Högberg, personuppgiftsombud, Stockholms stadsarkiv