Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner.
Tema: Den samhällsviktiga informationen

Från arkivredovisningen till Europeana!

Idag skapas en arkivredovisning i ett autonomt system utan någon koppling till omvärlden. Detta är en vanlig uppfattning,, men är det sant eller inte? Vi kan exportera information från arkivredovisningssystemet med hjälp av utbytesformaten EAD och EAC-CPF, i framtiden även med hjälp av RiC. Förutsättningarna finns för att arkivredovisningssystemen ska kunna interagera med sin omvärld! Ta del av aktuell information om utvecklingen och det pågående arbetet ut med utbytesformaten för arkivredovisning. Passa också på att lära dig mer om hur arkivformaten kan användas tillsammans med andra utbytesformat, det Europeiska byggnadsblocket för eArkivering och Europeana! 

Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera, vice ordförande i internationell teknisk kommitté för arkivstandarder, Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards, TS-EAS