Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner.
Tema: Digitalisering - Underskrift

Så här arbetar vi med införande av e-underskrifter på Kungliga biblioteket

Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det interna arbetet bl.a. pga coronaepidemin.
Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta på verksamhetens behov, rättsliga förutsättningar och metoder för e-underskrifter, har en lösning införts för elektronisk signering av interna beslut. Nu arbetar man vidare i projektet ”E-underskrifter” med att införa digitalt beslutsfattande och möjlighet till e-underskrifter i flera processer, bl.a. för avtalssignering och beslutsstöd direkt i dokument- och ärendehanteringssystem.

  • Vilka faktorer påverkar och hur förhåller man sig till DIGGs och RA.s författningar och rekommendationer?
  • Erfarenheter så här långt av övergången till digitalt beslutsfattande

Jenny Bäckström, verksamhetsstrateg med mångårig bakgrund som arkivarie inom statliga myndigheter

 

Bodil Wennerlund, erfaren projektledare som bland annat arbetat med ärendehantering i offentlig förvaltning