Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 11.35-12.15
Tema: Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen – Hur ska den omsättas i offentlig sektor?

Wallenbergsalen

EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) och hur den ska omsättas i praktiken i den offentliga sektorn. Huvuddrag och väsentliga nyheter för den offentliga sektorn.

Lisa Johansson, jurist, Datainspektionen

Den 25 maj 2018 börjar en ny förordning att tillämpas i Sverige och övriga EU. Denna dataskyddsförordning kallas ofta kort för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Lisa Johansson, jurist på Datainspektionen, presenterar huvuddragen och väsentliga nyheter i GDPR för den offentliga förvaltningen.

Lisa Johansson arbetar på enheten för myndigheter, vård och utbildning. Har lång erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor. Har det senaste året arbetat med och föreläst på Datainspektionens utbildningar om dataskyddsförordningen. Har ett särskilt fokus gentemot offentlig sektor och har bland annat deltagit i ett projekt gällande kommuners webbpublicering av diarier och protokoll.