Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 2. 08.30-09.15
Tema: E-arkivering och konvertering, Spår Hållbar informationsförsörjning

CEF eArchiving Building Block – Fördjupning

Konferensrum: Stora Världen

Specifikationer, utveckling och tjänster för att stödja e-arkiv.

Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda byggnadsblocket och bidra i arbetet framåt? Och hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa vårt arbete med FGS här i Sverige?

Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera och ordförande i DILCIS Board