Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 09.20-09.50
Tema: Arkivutredningen

Arkivutredningen och riksarkivets framtida roll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet