Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 10.00-10.40
Tema: Använda information, Digitalisering - Bevarande

Att nå fler genom andra – publicering av arkivdata på internationella plattformar 

Vi tror att vi kan nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av innehållet i NAD och Digitala forskarsalen på internationella plattformar som Archives Portal Europe, Europeana och Wikimedias plattformar (Wikimedia Commons, Wikidata och Wikipedia). I den här presentationen talar vi – Martin Bjersby och David Haskiya – om varför vi tror det och vad som krävs för att kunna göra det. 

David Haskiya är idag chef för Riksarkivets  enhet för digitala användarmöten. Tidigare har han arbetat för Riksantikvarieämbetet, Europeanastiftelsen och Wikimedia Sverige. Alltid med att göra kulturarvssamlingar tillgängliga digitalt – för forskning, för skolan, för tjänsteutveckling, eller helt enkelt för de som tycker kulturarv är intressant och kul! 

Twitter @DavidHaskiya

 

 

 

 

 

 

 

Martin Bjersby är verksam som arkivarie vid Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv.  

Martin har under lång tid haft olika roller i frågor kring digitalt tillgängliggörande, med särskilt fokus på Nationell Arkivdatabas (NAD) och Riksarkivets interna arkivinformationssystem Arkis. Under flera år var Martin nationell samordnare för Sveriges medverkan i den europeiska arkivportalen, Archives Portal Europe.