Petra Dornbusch

Postad den 30 maj, 2018 i Medlemmar berättar

Vem är du?

Jag heter Petra Dornbusch och jag bor i Roslagen med min familj.

Vad gör du yrkesmässigt?

Jag arbetar som chef på Riksarkivets tillsynsenhet sedan 1,5 år. Tidigare har jag arbetat på kommunarkiv (Stockholm, Järfälla, Täby och faktiskt lite Danderyd!) sedan början av 1990-talet. På ett kommunarkiv får man göra allt det som Riksarkivet gör eftersom man är sin egen arkivmyndighet. Att arbeta på en stor arkivinstitution är väldigt annorlunda. På tillsynsenheten har vi möjligheten att fokusera på tillsynsarbete som innehåller både inspektion, rådgivning och utvärdering. Det är väldigt tillfredsställande att få gå till botten med frågorna i rådgivningen och kunna ge ordentliga svar, att kunna arbeta proaktivt vid planering och genomförande av inspektioner och med förbättringsåtgärder för ögonen arbeta med utvärdering.

Mitt uppdrag handlar väldigt mycket om att strategiskt styra och planera tillsynsenhetens arbete. Hur ska vi genomföra våra uppdrag så att både uppdragsgivare och våra ”kunder” (gillar inte det ordet!) blir nöjda? Mina medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Härnösand och vi har hela landet som arbetsområde. Vi arbetar i olika ”team” med våra uppgifter och brukar skämtsamt säga att vi är väldigt bra på att åka tåg! På allvar är vi eniga om att mötet med de personer som arbetar på myndigheterna vi inspekterar och rådger är den största behållningen med arbetet.

Vi genomför sina inspektioner utifrån politikområden sedan några år tillbaka som utöver rapport och beslut till varje tillsynsobjekt även sammanfattas i rapport per politikområde. Den sammanfattande rapporten innehåller både statistik och analys och sänds till berört departement samt till vår egen uppdragsgivare, Kulturdepartementet, samt några ytterligare intressenter.

Syftet är bl.a. att ge överblick över arkivverksamheten, identifiera vari bristerna ligger och därmed förbättringsområden. Vår förhoppning är att de inspekterade myndigheterna ska få återkoppling inom det politiska område de tillhör och där kunna söka samverkanspartners för förbättringsåtgärder alternativt hämta inspiration. Tillsynsenheten publicerar rapporterna på hemsidan och informerar om resultaten i nätverk och på konferenser.

På tillsynsenheten arbetar vi hela tiden med att förbättra hemsidan för att nå ut till fler med pedagogiskt utformad rådgivning, t.ex. hur kan nystartade myndigheter förbereda sin arkivhantering, vad innebär ett yttrande om arkivlokal  och vilken information behöver Riksarkivet för att handlägga ärendet. Våra beslut om förelägganden efter inspektioner och de sammanfattande rapporterna per politikområde finns också här.

Hur kom det sig att du påbörjade den banan?

Mina stora intressen har alltid varit historia, musik och konst. Jag är en riktig humanist. Jag läste kulturvetarlinjen med etnologi som huvudämne. Jag upplevde att det var något för flummigt för mig och läste en termin juridik som motvikt (läs: jag kom inte in på juristlinjen!). Sen nästan ramlade jag in på arkivkursen och hittade här den gyllene kombinationen av mina intressen för historia, statskunskap och juridik. Lyckan var total!

Mitt första arbete på Stockholms stadsarkiv gav mig möjlighet att prova alla uppgifter en arkivarie kan tänkas behöva lösa och med massor av goda handledare. Som ett kommunarkiv med landsarkivuppdrag fick jag arbeta både med kommunala och statliga myndigheter. Den perfekta starten.

Att arbeta med tillsyn och rådgivning, i olika projekt och i föreningar, som jag gjort genom åren, handlar för mig om att arbeta tillsammans med människor. Det har väckt mitt intresse för hur grupper fungerar och möjligheten att få andra att utvecklas har gjort att jag nu arbetar som chef.

Vad gör du privat?

Jag är en väldigt aktiv och social person. Jag har haft många olika föreningsuppdrag, varit ungdomsledare i friidrott, och tävlingsdansat. Det har lugnat ner sig något sedan jag bildade familj, nu är det resor, skidåkning, husvagn och trädgård som gäller. Jag har en stor släkt i Österrike/Schweiz som jag ser till att hålla kontakten med.

Hur kom du i kontakt med FAI?

Jag har varit medlem i nästan alla arkivföreningar genom åren och suttit i styrelsen för FALK, Tidskriftsföreningen ARKIV, Svenska arkivsamfundet och Sällskapet Emil Hildebrands vänner men började föreningsarbetet med att vara NLAs redaktör för tidningen Arkiv. Jag har flera gånger varit på konferenser ordnade av  FAI (och tidigare AAS) som jag alltid tycker är givande.

Jag tycker att arkivföreningarnas arbete är oerhört viktigt för oss arkivarier. I min nuvarande roll som medarbetare på Riksarkivet känns det jättebra att kunna bidra i FAI´s styrelse.

 

Kommentarer inaktiverade.