Nyheter från standardiseringsarbetet

Postad den 12 sep, 2021 i Aktuellt

FAI sitter med i standardiseringskommittén TK546 och här kommer lite rapport om vad som är på gång. Det har bildats en ny CEN-kommitté TC468 Management and preservation of digital content.Vi bevakar och deltar i den från TK546. CEN gäller den europeiska marknaden och i Europa får dessa standarder företräde före internationella om det finns överlapp. Med hänseende till detta så har väldigt mycket fokus i uppstart av den nya CEN-kommittén handlat om att formulera scope att den inte ska ta sikte på sådant som redan finns utan komplettera med tillämpningar i olika sammanhang.

Revidering av ISO 30302 Management system for records Guidelines for implementation är I slutfas av revision.Tk546 siktar på att översätta den till svenska under 2022.

Det pågår också arbete internationellt med standard för kompetenskrav på revisorer som ska kunna certifiera organisationer mot LVI.

 

Kommentarer inaktiverade.