Artiklar och referat

Inom mentorbanken genomförs varje år ett uppstarts- och ett avslutningsseminarium. Här kan du läsa referat från några av dessa seminarium.

Det har även skrivits några artiklar om föreningens mentorverksamhet.

  • Mentorprojekt, artikel i ASF 2006:2
  • Erfarna mentorer och nyfikna adepter, artikel i Tidskriften Arkiv 2006:4
  • Uppstartskonferens, artikel i ASF 2007:2
  • Avslutningsseminarium, referat 2008
  • En annorlunda relation i jobbet, artikel i Tidskriften Arkiv 2009:1