Månadens medlem november

Postad den 2 nov, 2014 i Medlemmar berättar

Katarina_Ekelof_svLite mer om mig:

Jag heter Katarina Ekelöf, är 50 år och bosatt i Huddinge tillsammans med min make. Jag är född i Stockholm och har bott i Stockholm med omnejd större delen av mitt liv. På fritiden fritiden gillar jag att åka ut med jazzbåten Blidösund, besöka Huddinge Jazzdagar eller vistas på torpet i Västergötland.

Min utbildning:

Jag läste kulturvetarlinjen i Stockholm med historia som huvudämne och kombinerade med kurser i systemvetenskap (adb) och juridik. Jag läste arkivkursen 1986/1987 och har senare byggt på med studier i arkivvetenskap.  

Var arbetar du idag:

Sedan december 2000 arbetar jag som chefsarkivarie på PostNord i Solna. Innan dess arbetade jag 10 år som arkivarie på Kommunfullmäktiges- och Kommunstyrelsens kansli i Stockholm (Stadsledningskontoret).

Hur hamnade du där:

Efter slutförd utbildning i Stockholm fick jag en projektanställning på Naturvårdsverket, det var en kombinerad registrators- och arkivarietjänst. Jag fick sedan ett vikariat som verksarkivarie på Naturvårdsverket. Efter ett par år med projektanställningar och vikariat fick jag fast anställning i Stockholms stad.  Mitt första uppdrag i Stockholms stadshus var att planera arkivflytten från tornarkivet (stadshustornet) till ett modernt centralarkiv.  Vid millenieskiftet arbetade jag som projektledare för att rädda stadsdelsnämndernas diarier från ”milleniebuggen”.  När jag läste annonsen där Posten sökte chefsarkivarie blev jag helt såld på formuleringen ” information i väsentliga dokument ska överleva individ, organisation och teknik”. Jag förstod att det var dags att byta jobb och jag har inte ångrat mig.

Bild: Katarina i tornarkivet ca 1990

18640_1198237481684_1566391_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär ditt arbete:

I ett statligt bolag gäller inte offentlighetsprincipen. Däremot är PostNord certifierade enligt både ISO 9001 och 14001 samt OHSAS (ett så kallat multicertfikat) och hanteringen av verksamhetsinformation i verksamhetens processer är i starkt fokus. I ett bolag som är verksamt i flera länder är även de regulatoriska frågor och compliance viktigt. Jag är processansvarig, ansvarig för våra arkivdepåer (outsourcat) och koordinator för kontinuitetsplanering. Mitt arbete innebär kontakter med såväl folk på golvet som chefer i koncernledningen. Jag är både chef och specialist. 

Hur ser en arbetsdag ut för dig:

Mina dagar präglas av uppbyggnad av Governance kring vår SharePoint plattform, hantering av nya dokumenttyper som ska flöda genom våra skannings- och earkivlösningar, frågor kring bevarande och gallring och rutiner vid leveranser. 

Hur kom du i kontakt med FAI:

Jag har allt sedan studietiden varit medlem i en eller flera arkivföreningar. Jag har varit på alla Arkiv och Dokuments mässor den första var i Garnisonen 1987 samt flera FALK-konferenser på 90-talet. Jag var tidigare ordförande i Arkivrådet AAS och styrelseledamot sedan 2009. 

 

 

Kommentarer inaktiverade.