FALK-konferens i Göteborg

Postad den 17 mar, 2018 i Aktuellt, Konferenser

2018 års FALK-konferens äger rum i Göteborg den 16–18 maj. Temat för konferensen är: Bevara eller gallra?. Informationsstyrning och informationsvärdering genomsyrar konferensen och vi hoppas att du som arkivarie kan resa hem med nya perspektiv på frågorna kring bevarande och gallring. Du kommer att få lyssna på hur kollegier resonerar och inblickar från hur forskarvärlden ser på informationshantering och värdet av källmaterial. Även den aktuella dataskyddsförordningen behandlas utifrån frågor om bevarande och gallring. Avslutningsvis tar vi upp betydelsen av kommuners och landstings arkiv för kulturarvet – en angelägen fråga i samband med arkivutredningen. Följ och gilla FALK på Facebook.

Ta del av programmet på FALK:s webbplats

 

Kommentarer inaktiverade.