Årsmöte och miniseminarium

Postad den 17 feb, 2021 i Aktuellt, Kalendarium, Konferenser

Föreningen håller digitalt årsmöte fredag den 3 september kl 15.00 enligt särskild kallelse. I samband med årsmötet har vi ett par gästföreläsare på temat rensa filkatalogen – gratis för medlemmar. Meddela ordförande Katarina Ekelöf om du vill få en inbjudan att delta via zoom.

Länk till zoom-möte.

Dokumentation från seminariet (lösenord krävs)

13.00-14.00 Hur man får sina 10.000 närmaste kollegor att rensa filkataloger

Dokumenthantering i fillagringsytor är en utmaning. På Skatteverket genomfördes 2019-2020 ett uppdrag för att få kontroll över vad som lagras på filkatalogerna. Fokus låg inte bara på att gallra och rensa utan också på att skapa en förståelse för regelverket och på så vis kunna upprätthålla god ordning framöver. Maarit och Sara delar med sig av hur arbetet lades upp och vad effekterna blev. 

Sara Naeslund Lems, verksamhetsutvecklare och Maarit Kangas, arkivarie/verksamhetsutvecklare Skatteverket

14.00-14.40 Att städa bland filer och mappar

Under våren 2018 när dataskyddsförordningen skulle träda i kraft märkte vi att många ute hos våra förbundsmedlemmar drabbades av städiver. Därför tog Sydarkivera tillsammans med ett par arkivarier från medlemskretsen tag i frågan och tog tillsammans fram en lathund som skulle kunna vara ett stöd i städarbetet.

Emilia Bergvall Odhner, Enhetschef Tillsyn och informationsförvaltning, Sydarkivera

14.40-15.00 Paus

15.00-16.00 Årsmöte

Årsmöteshandlingar kan du ta del av här.

 

 

Kommentarer inaktiverade.