Andreas Rönnqvist

Andreas Rönnqvist från Gävle kommun kommer att prata om samverkansformer för e-arkivprojekt och kommer att vara bordsvärd för en diskussion om för- och nackdelar om samverkan. Kom på vår temadag 8 mars om strategier för e-arkivering. Läs mer>>