Konferens 16-17 oktober 2018

Format vid bevarande. 11.20-12.00

Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning,

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning, och kontroll av format i ursprungligt skick, samt vid tillsyn, rådgivning och överföring till bevarande.

Spåret presenterar vad som har gjorts hittills i projektet och vad som är planerat de närmaste åren. I fokus är arbetet med översynen av RA-FS 2009:2, samt framtagandet av kriterier för att utvärdera format nödvändiga för arkivbeständiga handlingar.      

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Format vid bevarande. 13.10-13.50

Vad gör ett format arkivbeständigt?

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

  • Vad

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

  • Vad är arkivbeständighet?

  • Vad är materiel och metoder (format)?

  •  Vad är ursprungligt skick?

  • Vad är funktionellt skick?

  • Vad som händer när en allmän handling inte är arkivbeständig?

    och utifrån det ska val av format utforskas – rätt format för rätt information.

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Format vid bevarande. 14.00-14.40

Det viktigaste kring PDF/A

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille, metadataspecialist, och Mattias Johansson, systemadministratör, Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille, metadataspecialist, och Mattias Johansson, systemadministratör, Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt och tekniskt.

 

Läs hela
Format vid bevarande. 15.30-16.10

Hantering av audio och video – Hur funkar det?

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille och Mattias Jonsson, Sydarkivera

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille och Mattias Jonsson, Sydarkivera

Läs hela
Format vid bevarande. 09.20-09.50

Spatiala format, CAD/BIM samt GIS

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Statens geologiska undersökningar

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Statens geologiska undersökningar

Läs hela
Format vid bevarande. 10.30-11.10

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

 
 

 

 

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

   

 

 

Läs hela
Format vid bevarande. 11.20-12.00

Om e-underskrifter på dokument och bevarande

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur de flesta andra länder ser på frågan och de utmaningar det skapar

Roger Fagerud, förvaltningsledare, E-legitimationsnämnden (Myndigheten för Digital Förvaltning)

Läs hela
Format vid bevarande. 13.00-13.40

E-underskrifter på fastighetsavtal

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har gjorts. Fastighetsöverlåtelser behöver enligt gällande regler skrivas ned på papper och undertecknas fysiskt av parterna. Lantmäteriet ska på uppdrag av Näringsdepartementet utreda möjligheten att digitalisera överlåtelseavtalen. Utredningen ska redovisas 31/5-18 och ett syfte med utredningen är att underlätta för en statlig utredning av vad som kan kallas en digitalisering av jordabalken och närliggande regler. 

Läs hela