Stipendier

Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings stipendium delas ut för att främja en medlems yrkesmässiga utveckling samt vara till nytta för föreningens verksamhet och syfte. Stipendiet kan exempelvis användas till utbildning, studieresa eller utgivning av publikation.

Stipendiaten ska redovisa för de erfarenheter som stipendiet bidragit till exempelvis genom en artikel i tidskriften Arkiv, bokutgivning eller föredrag på föreningens arrangemang.

Föreningens stipendium:

  • Kan delas ut till en eller flera mottagare
  • Kan delas ut mer än en gång till samma mottagare
  • Kan inte delas ut till ledamot i Föreningens styrelse
  • Kan endast delas ut till medlemmar i Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

RIKTLINJER FÖR STIPENDIEUTDELNING

Stipendier delas ut till Leif Paulsens minne och finansieras genom att ett ekonomiskt utrymme reserveras i Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings budget. Stipendiernas storlek samt utdelningar redovisas särskilt i föreningens årsredovisning.

Läs mer >> Riktlinjer

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

I likhet med förra året kommer utdelningen av stipendier för 2016 och 2017 att samlas till ett tillfälle under hösten i samband med konferensen.

Som ram för stipendieansökningarna vill FAI lyfta fram följande teman:

  • Kulturarv i arkiven – syftet är att beskriva och diskutera arkivens roll som källa till dagens och morgondagens kulturarv
  • Föremål som informationsbärare – för att lyfta frågor om hur vi ser på föremål som informationsbärare och dessas plats i arkiven
  • Omvärldsbevakning – tolkningen är öppen, i omvärldsbevakningens alla former

Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2017 och 1 september 2017