Priser och stipendier

Föreningen har sedan år 2000 (genom sin föregångare Arkivrådet AAS) delat ut ett årligt stipendium, på senare år har stipendiet delats ut såväl vår som höst. Vid arkivveckan 2017 togs beslut om att inrätta ett pris till Torbjörn Hörnfeldts minne. FAI-priset kommer att delas ut första gången vid höstkonferensen 2017.