Nyhetsbrev

Tidigare ordförandebrev och medlemsbrev som skickades fysiskt till medlemmarna har ersatts av ett digitalt nyhetsbrev som kommer ca 10 gånger om året.