Arkiv, samhälle och forskning (ASF)

Tidskriften Arkiv, samhälle och forskning (ASF) ges ut av föreningen. Tidskriften utkommer med 1-2 nummer per år och stöds av Vetenskapsrådet. FAI:s medlemmar får tidskriften utan kostnad. För icke medlemmar finns möjlighet att köpa lösnummer eller prenumerera (400 kr/år).

Varje nummer av ASF innehåller någon eller några större artiklar. Rapporter från olika konferenser och seminarier är stående inslag, liksom bokrecensioner och översikter. Läsaren ges även inblick i aktuella frågor såsom pågående utredningar och förändrad lagstiftning. Ett visst utrymme finns alltid för debatt. Tidskriften har som målsättning att belysa internationella perspektiv. Detta sker bl. a. genom bidrag från utländska, framför allt nordiska, skribenter samt rapporter om läget i utländsk arkivlitteratur. 

Call for papers – Offentlighetsprincipen 250 år

Tidskriften arkiv, samhälle och forskning planerar under året att ge ut ett temanummer rörande offentlighetsprincipen för att uppmärksamma att det i år är 250 år sedan offentlighetsprincipen infördes i Sverige. 

Tidskriften har sin grund i arkivvetenskaplig forskning, men vi välkomnar även artiklar med ett idéhistorisk och eller historiskt perspektiv, likväl som kring funktionen idag, utifrån en juridisk och eller samhällsvetenskaplig aspekt. 

Deadline är satt till den 15 september 2016. Vi välkomnar både vetenskapliga artiklar som kommer att gå ut på Peer review, likväl som översikter och bidrag av annat slag. Vi ser gärna att ni kontaktar oss i god tid om ni är intresserade av att lämna bidrag, så att vi lättare ska kunna planera numret.

I redaktionen för ASF ingår

Docent Örjan Simonson  (biträdande huvudredaktör); arkivarie Lars Lundqvist, Dokonria; arkivarie Staffan Smedberg och Anneli Sundqvist, Mittuniversitetet.

nm_asf02

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentarkiv

Äldre nummer av ASF finner du tillsvidare på vår gamla webb

Ett dokumentarkiv  kommer senare i år att finnas på plats.